Hari-hari Diharamkan untuk Berpuasa

Setelah sebelumnya dibahas mengenai macam-macam puasa sunnah dalam Islam, sekarang akan dibahas mengenai hari-hari diharamkan untuk berpuasa & dimakruhkan dalam Islam.Hari-Hari Diharamkan Untuk Berpuasa 1....

Puasa Sunnah dalam Islam

Puasa sunnah adalah puasa yang tidak diwajibkan untuk dikerjakan oleh umat Islam, tetapi jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dalam Islam ada...

Tahap-tahap Pembuatan Kebijakan Publik

Dunn (dalam Winarno, 2007:32) menjelaskan tahap-tahap pembuatan kebijakan publik seperti dalam gambar dibawah ini:Berikut adalah penjelasan dari gambar di atas: a)    Tahap penyusunan agenda Para pejabat...

Tipe Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson (dalam Soenarko, 2000:64) tipe kebijakan publik dapat dikatagorikan sebagai berikut: 1)  Kebijakan dapat dibedakan antara: -    Subtantive policy, yaitu kebijakan yang bersangkutan...

Kebijakan Publik

Pemahaman mengenai kebijakan publik masih terjadi adanya silang pendapat dari para ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik terdapat beberapa persamaan, diantaranya yang...

ARTIKEL TERBARU